Free Joomla Template by HostMonster Reviews

Ниско бюджетни развойни решения

Реализирането на всяка иновация е свързано в известна степен с финансов риск. За да сведем до минимум необходимите инвестиции и дадем шанс за стартирането на всеки проект, сме създали технологични инструменти, които правят възможни постигането и на най-смелите мечти в приемлив и достъпен бюджет.

 

Автоматизиране на процеси

Технологичните решения, се състоят от електронни и софтуерни модули в комбинация с различни електромеханични, хидравлични и пневматични компоненти. Тези модули оформят цялостна и синхронизирана система. Като най-обикновен пример е отчитането на скорост, измерването на температура или налягане, отчитане преместването на даден обект или следене на обороти. След преобразуване на тези величини в електронен вид се създава възможност за прецизни изчислителни процеси и висока скорост на автоматизация.

 

Софтуерни решения за управление на услуги 

При този вид софтуерни решения се използва основно възможността за обработка и архивиране на данни. Когато дадена услуга се ползва редовно от голям брой хора този вид автоматизация позволява да се отчита и съхранява индивидуалното потребление на всеки един клиент. Анализа на данните прави възможно планирането и подобряването на тази услуга, както и прилагането на различни маркетингови стратегии, като отстъпки на база оборот или различни бонусни системи.

Повече за нас

Контакти

Петър Иванов - управител

tel.: +359 889 31 28 31

e-mail: peter@nukso.com

 

Мариан Тодоров - технически ръководител

tel.: +359 877 72 32 38

e-mail: marian@nukso.com